GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-04-2023 17:39   Güncelleme : 25-04-2023 17:45

Çeviride Hız ve Kalite İçin Uluay Çeviri İle İletişime Geçin

Çeviride Hız ve Kalite İçin Uluay Çeviri İle İletişime Geçin

Hukuki çeviri, özel uzmanlık gerektiren ve profesyonel çevirmenlerden hizmet alınmasını gerektiren bir çeviri türüdür. Aynı tanımlamayı tıp çevirisi için yapmak da mümkündür. Bu nedenle sözlü ve yazılı hukuki çeviri ve tıp çevirisi hizmetlerinde mutlaka alanında uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerden hizmet alınmalıdır. Siz de hukuki çeviri, tıp çevirisi ya da diğer çeviri türlerinde hızlı, kaliteli, uygun fiyatlı ve güvenilir çeviri hizmetlerinden faydalanmak için Uluay Çeviri ile iletişime geçebilirsiniz.

Hukuki çeviri hem resmi hem kişisel ihtiyaçlar nedeniyle pek çok farklı kaynak dilden hedef dile yapılabilir. Hukuki çeviri hizmetlerinde en önemli noktalardan biri çevrilecek kaynağın aslına uygun olmasıdır. Mahkeme kararları, uzman raporları, sözleşmeler, yönetmelikler, kanunlar, vekaletnameler ve uygunluk belgeleri gibi hukuki belgeler, metinler ve makalelerin çevirisi hukuki çeviri hizmetleri kapsamında gerçekleştirilir. Bu nedenle hukuki çeviri hizmetlerine hayatın her alanında ihtiyaç duyulduğunu söylemek mümkündür.

Yasal açıdan bir değeri ve geçerliliği bulunan tüm belgeler, hukuki metin kategorisinde yer alır. Hukuki çeviriler eksik ya da yanlış yapıldığı durumlarda hak kaybının söz konusu olması gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca hukuki belgeler ile ilgili zaman sınırlaması gibi durumlar söz konusu olabileceği için ilgili yasal sürelerin aşılmaması konusunda üst düzey hassasiyet gösterilmelidir. Yazılı hukuki çeviri hizmetlerine ek olarak mahkemelerde ve noterliklerde yapılacak olan sözlü tercümeler de konusu gereği hukuki çeviri hizmetlerinin kapsamında yer almaktadır.

Hukuki Çeviri Neden Önemlidir?

Hukuki çeviri hizmeti veren çevirmenler kesinlikle yoruma yer vermemeli ve kaynak dilden hedef dile çeviri yaparken kaynak metindeki mesajda hiçbir değişiklik yapmamalıdır. Hukuki çeviri hizmetleri sırasında hukuk alanına özgü kelimeler ve söz öbekleri kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra hukuki çeviri hizmetini yapacak olan çevirmenler, kaynak ve hedef metnin ait olduğu ülkelerin hukuki sistemleri ile uluslararası hukuk sistemlerine hakim olmalıdır.

Hukuki kavramlar kaynak dilde ve hedef dilde birbiriyle örtüşmüyorsa gerekli araştırmaları yapmaktan kaçınmamalı, bu sayede hukuki çevirilerin kalitesini sağlamalıdır. Hukuki çeviri, adalet ilkesi çerçevesinde ve tarafsız bir şekilde yapılmak zorundadır. Hukuki çeviri sonucu elde edilen hedef metinlerde yakın anlamlar içeren cümleler kullanmamak, kullanılan cümlelerin kati ve kesin olduğundan emin olmak, açık ve net ifadeler barındıran cümlelerde yasal argümanlar kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hukuki metinler üslup açısından diğer metinlerden farklıdır. Bu nedenle hukuki metinler, terimsel açıdan değerlendirildiğinde son derece zengin içeriklere sahip olduğunu görmek mümkündür. Hukuki çeviri hizmetlerinin konusu olan metinlerin hem bireylerin hem şirketlerin hak ve özgürlüklerini doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Hukuki belge çevirilerinin sıfır hatayla yapılmak zorunda olmasının en önemli nedenlerinden biri bu durumdur.

Hukuki çeviri sonucu elde edilen metinde herhangi bir yanlış ya da eksik söz konusu olursa çevirmen ya da çeviri bürosu sorumlu olarak kabul edilir. Bu tür yasal sorumluluklarla karşı karşıya kalmamak için çevirmenler ve çeviri büroları, kendilerine bir müşteri talebi ulaşmadığı takdirde hukuki metin çevirilerinde ekleme, çıkarma ya da değişiklik yapmamalıdırlar. Resmi kurumlara ibraz edilecek hukuki çeviriler üzerlerinde yeminli tercümanın ıslak imzası ve kaşesi olması halinde yasal yönden geçerlilik kazanırlar.

Tıp Çevirisinde, Çevirmenin Uzmanlığından Emin Olmalısınız

Medikal alanın kapsamında bulunan, insan sağlığını korumayı ve geri kazandırmayı amaçlayarak gerçekleştirilen uygulamaları konu alan belgeler, raporlar, araştırmalar ve makaleler ile ilgili çeviri süreci tıp çevirisi hizmetlerinin konusunu oluşturur. Akademik tıp, ecza sektörü, bitkisel ilaç ve medikal ruhsatlandırma başta olmak üzere pek çok farklı alanda kaleme alınan dokümanların tercümesi tıp çevirisi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Tıp çevirisi özel uzmanlık gerektiren ve titizlikle tamamlanması gereken bir çeviri özel türüdür. Buna bağlı olarak tıp çevirisi verecek olan tıp çevirmenleri yalnızca kaynak ve hedef dil alanında değil bunun yanı sıra sağlık alanında da üst düzey hakimiyete sahip olmalıdır.

Tıp çevirmenleri, medikal alanda uzmanlıkları kapsamında tıp terimlerine ve kavramlarına hakim olmaları halinde son derece başarılı tıp çevirileri yapabilirler. Tıp çevirisi sırasında çevirmen edilgen yapı kullanmamalıdır. Çeviri sonucu elde edilen hedef metinde anlam belirsizliği olmamalı, imla hatası yapılmamalı ve noktalama işaretleri doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Tıp çevirisi yapılırken tıp terminolojisine ve evrensel tıp diline bağlı kalmaya özen gösterilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için tıp çevirisi hizmeti verecek çevirmenler tıp eğitimi almış ya da medikal sektöründe yeterli deneyime sahip olmalıdır.

Tıp çevirisi sunan çevirmenlerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, tıp alanındaki tüm yenilikleri yakından izleme zorunluluğudur. Tıp çevirisi hizmetinin başarılı olması için çevirmen tıp terminolojisine eksiksiz bir şekilde hakim olmalıdır. Gerekli durumlarda tıp çevirmeni araştırma yapmak ve konunun uzmanlarına danışmak için ihtiyaç duyduğu zamanı ayırmalıdır. Özetlemek gerekirse tıp çevirisi yapacak olan çevirmenin yalnızca kaynak ve hedef dile hakimiyetinin yeterli olduğu yanılgısına kapılmamak önemlidir.

 
Yetginer MaydaYetginer Mayda

Admin