Gençlerbirliği
Giriş Tarihi : 11-10-2023 14:58   Güncelleme : 11-10-2023 15:01

Gençlerbirliği'nde kongre üyelerinin tüzük tepkisi

Gençlerbirliği'nde kongre üyelerinin tüzük tepkisi

Gençlerbirliği'nde 14 Ekim'deki tüzük tadilatının görüşüleceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi üyelerden tüzük belirsizliğine tepki geldi.

Tüzük tadilatının hangi konularda yapılacağını merak eden kongre üyelerinin sosyal medyadan yönetime yaptığı çağrılar ise sonuçsuz kalıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada olağanüstü genel kurulun 7405 sayılı yasa gereği tüzük tadilatının görüşülmesi için yapılacağı açıklanmıştı.

Gençlerbirliği'nde seçimli genel kurulun gündemi şöyle:

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Başkanlık Divan Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter ),

4. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tutma ve imzalama yetkisinin verilmesi,

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

6. Dernek gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,

7. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

8. Yönetim Kurulunun faaliyetleri yönünden ibrası,
Yönetim Kurulunun gelir gider hesapları yönünden ibrası,

9. Denetim Kurulu’nun ibrası,

10. Derneğin 2023-2025 dönemi tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü,

11. 7045 sayılı yasa gereği tüzük tadilatının yapılması,

12. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13. Seçilecek Yönetim Kuruluna ihtiyaç duyulması halinde 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun 20. maddesinin (5) numaralı bendinde hükme bağlanmış bulunan ek bütçe yapma, borçlanma ve uygulama yetkisinin verilmesi,

14. Başkan, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 yıl süre ile seçilmesi

a. Başkan – 1

b. Yönetim Kurulu – 18 Asil, 9 Yedek

c. Denetim Kurulu – 3 Asil, 3 Yedek

d. Disiplin Kurulu – 5 Asil, 5 Yedek

e. Divan Kurulu – 20 Asil, 5 Yedek

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

 
Yetginer MaydaYetginer Mayda

Admin