Gençlerbirliği
Giriş Tarihi : 14-10-2023 08:57   Güncelleme : 14-10-2023 09:00

Gençlerbirliği'nde kongre günü

Gençlerbirliği'nde kongre günü

Gençlerbirliği'nde tüzük tadilatının görüşüleceği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün yapılacak.

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul bugün çoğunluğu bakılmaksızın Yücetepe İsmet İnönü Bulvarı Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü No:14 06100 Çankaya/ ANKARA Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda yapılacak.

Saat 10.00'da başlayacak genel kurulun gündemi şöyle:

Açılış ve yoklama,
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
Başkanlık Divan Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter ),
Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını tutma ve imzalama yetkisinin verilmesi,
Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
Dernek gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,
Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
Yönetim Kurulunun faaliyetleri yönünden ibrası, Yönetim Kurulunun gelir gider hesapları yönünden ibrası,

Denetim Kurulu’nun ibrası,
Derneğin 2023-2025 dönemi tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü,
7045 sayılı yasa gereği tüzük tadilatının yapılması,
Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Seçilecek Yönetim Kuruluna ihtiyaç duyulması halinde 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun 20. maddesinin (5) numaralı bendinde hükme bağlanmış bulunan ek bütçe yapma, borçlanma ve uygulama yetkisinin verilmesi,
Başkan, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin 2 yıl süre ile seçilmesi

Başkan – 1
Yönetim Kurulu – 18 Asil, 9 Yedek
Denetim Kurulu – 3 Asil, 3 Yedek
Disiplin Kurulu – 5 Asil, 5 Yedek
Divan Kurulu – 20 Asil, 5 Yedek
Dilek, temenniler ve kapanış.

 
Yetginer MaydaYetginer Mayda

Admin