Süper Lig
Giriş Tarihi : 05-11-2014 09:55   Güncelleme : 05-11-2014 09:55

Taraftardan bir Passolig zaferi daha

Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Passolig uygulamasının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı reddetti.

Taraftardan bir Passolig zaferi daha
Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Passolig uygulamasının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararına yapılan itirazı reddetti.
Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Aktif Yatırım Bankasının yaptığı itirazı reddederek Passolig uygulamasının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararının devamına hükmetti.
TFF ve bankanın, Taraftar Hakları Dayanışma Derneğinin başvurusu üzerine verilen ihtiyati tedbir kararına itirazları, açılan duruşmada karara bağlandı.
Duruşmaya Taraftar Hakları Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Ulusoy, dernek avukatları ile TFF ve bankanın avukatları katıldı. Bazı taraftarların da izlediği duruşmada konuşan TFF'nin avukatı Sercan Teker, usule ilişkin itirazlarını sıraladı.
Davacı derneğin dilekçesindeki itirazların tamamının, 6222 sayılı yasa ve bunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin ortadan kaldırılması konusunda olduğunu anlatan Teker, Tüketici Mahkemesinin, davaya bakma yetkisi bulunmadığını savundu. Tedbir kararının, yasada sayılan zorunlu unsurları taşımadığını öne süren Teker, tedbir kararının kaldırılmasını istedi.  
Bankanın avukatları Uğur Nabi Yalçın ve Volkan Uysal da davaya bakma görevinin idari yargıya ait olduğunu iddia etti. Tedbir kararının, davalılar dinlenmeden ve gerekçesi belirtilmeden alındığını kaydeden avukatlar, itirazlarının kabulünü ve tedbirin kaldırılmasını talep etti.
Derneğin avukatı Ertuğrul Cem Cihan ise Passolig uygulaması kapsamında tüketici ile banka arasında sözleşme yapıldığını anlatarak bu sebeple Tüketici Mahkemesinin görevli olduğunu söyledi. Cihan, "Tüketiciyi mağdur edecek bu uygulamanın durdurulması yönündeki kararın devamını talep ediyoruz" dedi.
İtiraz reddedildi
Hakim Atilla Pınar, bir süre ara verdikten sonra itirazın reddine ilişkin kararını tutanağa geçirdi.
Pınar, "6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. maddesi gereğince mevcut durumda meydana gelebilecek bir gecikme sebebiyle muhtemel bir sakıncadan çok daha vahim seviyede olmak üzere, telafisi imkansız ciddi zararların doğacağının kuşkusuz olduğunu" belirtti ve mahkemenin "bu kanaatinin değişmediğini" bildirdi.
"Passolig.com.tr" sitesinin sahibinin Aktif Bank olduğuna işaret eden Pınar, sitedeki üyeliğe ilişkin sözleşmenin maddelerinden, üyelik bilgilerinin verilmesine, kişisel bilgilerin banka iştirakleri, bağlı grup şirketleri, TFF, ilgili program ortakları veya anlaşmalı kurum ve kuruluşların reklam ve tanıtımı için kullanılmasının kabulüne; kişisel bilgilerin müşteri profilinin belirlenmesi, kampanya sunulması, istatistiksel çalışmalar için kullanılabilmesine; sitenin virüslere karşı korunması için gerekli önlemler alınmasına karşın garanti verilmeyeceğine; sitenin kullanımı sırasında arıza, hata, eksiklik, kesinti, gecikme, virüs gibi sebeplerle doğacak zarardan bankanın sorumlu tutulmayacağına; bankanın dilediği zaman haber vermeksizin sitedeki hizmet ve içerikleri değiştirebileceğine, kullanıcıların yüklediği bilgileri üçüncü kişilerin erişimine katabileceğine ilişkin altı maddesini tutanağa geçirdi.
Passolig internet sitesindeki bilgilere göre, kullanıcıların başkaları adına da Passolig alabileceğini kaydeden Pınar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5/4. ve 5/11. maddelerinde elektronik kart ve bilet tanımının yapıldığını, aynı maddede kişisel bilgilerin federasyon bünyesinde oluşturulan merkezi veri tabanında tutulacağının düzenlendiğini belirtti.
Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere dikkati çeken ve Anayasa'da, "Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile istenebilir" denildiğine işaret eden Pınar, kararında şu gerekçelere yer verdi:
"Anılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa maddesi düzenlemeleri ile Passolig uygulamasının yasal dayanağı olan 6222 sayılı kanunun açık düzenlemesi dikkate alındığında tüm tarafların/tüketicilerin kişisel bilgilerinin maruz kalacağı tehlike son derece ciddi ve kapsamlıdır. Hatta iş bu uygulamanın devamı halinde muhtemel bir sakıncadan çok daha vahim seviyede olmak üzere telafisi imkansız ciddi zararların doğacağı kuşkusuzdur. Şu halde tensip aşamasında belirtilen, 'Davacının temsil ettiği tüketici kitlesinin mağduriyetine neden olmamak için' şeklindeki gerekçemizde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır." 
Talep edenin haklarının derhal korunmasında zorunluluk bulunduğu gerekçesiyle tedbir kararının davalı taraflar dinlenmeden verildiğini bildiren Pınar, "Tedbir kararımız, 6222 sayılı yasanın 5. maddesindeki elektronik sistem üzerinden oluşturulacak biletler hakkında olmayıp, sadece Passolig uygulamasının durdurulması hakkındadır. Açıklanan gerekçeler doğrultusunda mahkememizce tedbir kararı verilmişti ve mevcut durumda, şu ana kadar herhangi bir değişiklik de gözlenmemiştir" ifadesini kullandı.
Pınar, bu gerekçelerle itirazın reddine ve usul ve yasaya uygun tedbir kararının devamına karar verdiğini açıkladı.
Öte yandan Pınar, kararında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 393/1. maddesindeki, "İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi halde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi tedbir kararı kendiliğinden kalkar" ibaresindeki "verildiği tarihten itibaren" ibaresinin, Anayasa'ya ve bazı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verdi.
Duruşmadan sonra adliye bahçesinde basın açıklaması yapan Taraftar Hakları Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Ulusoy, mahkemenin, itirazı reddederek uygulamanın durdurulması kararına davam ettiğini belirtti.
Ulusoy, "Bugünden itibaren oynanacak futbol müsabakalarında Passolig satışı da biletlere eklenen bedellerin alınması da yasaktır. Aksi takdirde mahkeme kararına uymamaktan dolayı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı buradan ilan ediyoruz. Ancak hukuki süreç devam etmektedir ve taraftarlar sonuna kadar hukuk mücadelesini sürdürecektir" diye konuştu. Etiketler: passo lig mahkeme red