Gençlerbirliği
Giriş Tarihi : 14-04-2015 09:10   Güncelleme : 14-04-2015 09:10

Gençlerbirliği kongreye gidiyor

Gençlerbirliği 3-10 Mayıs tarihlerinden olağan genel kurulunu yapacak.

Gençlerbirliği kongreye gidiyor

Gençlerbirliği 3-10 Mayıs tarihlerinden olağan genel kurulunu yapacak.

Kongre çağrısı kulüp sitesinden yayınlanırken, kongre gündeminde "Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konuların da Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi" maddesi dkkat çekti.

İşte kulüp sitesindek kongre çağrısı

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurul Çağrısı

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2015 Pazar günü saat 10:00’da Alparslan Türkeş Caddesi No:6 (Eski No:30) Beştepe / ANKARA adresinde bulunan Gençlerbirliği Spor Kulübü İlhan Cavcav Tesislerinde; çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 10 Mayıs 2015 Pazar günü saat 10:00’da Söğütözü Mah. 2180.Cad. No:5/A adresinde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonunda (Eskişehir Yolu) aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Belirlenen gün ve saatte Genel Kurula tüzüğümüz gereğince katılma hakkı olan üyelerimizin katılımlarını bekler, saygılar sunarız.

Dernekler Kanunu gereği genel kurula üyelerin bizzat katılması gereklidir, vekaletname ile genel kurula katılım mümkün değildir.

GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama.
2. Başkanlık Divan Seçimi, (1 Başkan, 1 Başkanvekili, 2 Sekreter)
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını tutma ve imzalama yetkisinin verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Dernek Gelir – Gider Hesaplarının okunması ve müzakeresi,
7. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
8.
a. Yönetim Kurulunun faaliyetleri yönünden ibrası
b. Yönetim Kurulunun gelir – gider hesapları yönünden ibrası.
9. Denetim Kurulu Raporunun ibrası.
10. Derneğin 2015-2018 dönemi tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi ve kabulü,
11. Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konuların da Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
12. Seçim süresinin belirlenmesi ve Başkan, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
a- Başkan (1)
b- Yönetim Kurulu (18 Asil, 9 Yedek)
c- Denetim Kurulu ( 3 Asil, 3 Yedek)
d- Disiplin Kurulu (5 Asil, 5 Yedek)
e- Divan Kurulu (10 Asil, 5 Yedek)
13. Üyelik kabul ve yıllık aidatların belirlenmesi,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.