Güncel
Giriş Tarihi : 27-03-2022 08:44   Güncelleme : 27-03-2022 08:46

Bakanlık kulüplerin kasasını görebilecek

Bakanlık kulüplerin kasasını görebilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ndeki en önemli maddelerin başında denetim geliyor.

Teklifin 13. maddesi kulüplerin kendi iç denetim mekanizmaları ve federasyonların dışında ayrıca bakanlığın da doğrudan denetimine girmelerine olanak veriyor.

Söz konumu maddeye göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, yasanın kendisine tanıdığı dış denetimi, isterse denetlemeyi bağımsız bir kuruluşuna da yaptırabilecek. Maddeye göre bakanlığı denetiminin kapsamı şöyle: "Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların; ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Bakanlık tarafından denetlenir."

Raporlar üç ay içinde bakanlığa

Kanun tasarısı, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerin, "yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr, zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde bakanlığa vermekle yükümlü" olduğunu bildiriyor.