Ankaragücü
Giriş Tarihi : 01-01-2018 22:21   Güncelleme : 02-01-2018 06:22

Ankaragücü şirkete devrediliyor

Ankaragücü yönetimi olağan kongrenin yapılması için harekete geçerken, kongrede yapılacak değişiklikle MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin tüm hakları Ankaragücü Futbol Anonim Şirketi'ne devredilecek.

Ankaragücü şirkete devrediliyor

Ankaragücü yönetimi olağan kongrenin yapılması için harekete geçerken, kongrede yapılacak değişiklikle MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin tüm hakları Ankaragücü Futbol Anonim Şirketi'ne devredilecek.

Kulüpten yapılan kongre ilanı şöyle:

MKE ANKARAGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 29.12.2017 Tarih ve 142 sayılı kararı ile ilk toplantının 17.01.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 25.01.2018 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama,
2. Başkanlık divanı seçimi,
3. Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması,
4. Başkanlık divanına tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
7. 2015 – 2016 – 2017 yılları bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası,
8. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
9. Tahmini Bütçenin görüşülerek kabulü veya reddi
10. Dernek Tüzüğümüzün gereken maddelerinde ihtiyaç olan değişikliklerin görüşülerek Tüzük Tadilatının yapılması,
11. Derneğimiz adına taşınmaz mal satın alımı, mevcut veya alınan taşınmaz malları satılabilmesi ve taşınmaz mallar üzerinde ayni ve şahsi hak tesis ederek kısıtlayabilmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,
12. İlgili kanun, Dernek Tüzüğümüz ve Türkiye Futbol Federasyonu mevzuatı uyarınca Profesyonel Futbol Şubesini ve Futbol takımlarını, Derneğimiz bünyesinde veya haricinde kurulmuş veya kurulacak Anonim Şirketlere, ortak olmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, mevcut spor kulüplerini satın almak, gerçek ve tüzel kişilere hisse devretmek, halka arz etmek ve gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere, mali, idari ve hukuki tüm düzenleme ve işlemleri yapılması için her türlü teklif, protokol ve sözleşme düzenlenmesi ve imzalanması, kurulacak, ortak olunacak, devir alınacak, Anonim Şirketlerde dernek tüzel kişiliğinin temsili amacıyla temsilci veya temsilciler atanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ayrıca; Futbol Şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte Şirkete devrine, derneğin de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesine ve şirketle devir sözleşmesi yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
13. Profesyonel ve amatör spor branşlarında yarışma isimlerine sponsor alınması, sözleşmeler düzenlenmesi, imzalanması ve diğer gerekli işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
14. Dilek ve temenniler
15. Seçimler,
16. Kapanış.